Φυσικοθεραπεία

Ο σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι η αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, η πρόληψη νέων διαταραχών ή λειτουργικών περιορισμών καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου και του συνόλου.

Στο κέντρο αυτισμού SOS, η φυσικοθεραπεία σε συνεργασία με τη φυσική αγωγή και τις υπόλοιπες ειδικότητες, ύστερα από εξατομικευμένη κινητική αξιολόγηση, εστιάζει στη βελτίωση της στάσης του σώματος, της ισορροπίας και της αδρής κινητικότητας. Ταυτόχρονα μέσω της κινησιοθεραπείας στοχεύει στη βελτίωση του εύρους της κίνησης των μυών και των αρθρώσεων και των κινητικών προτύπων.

newlogo1