Ανακοινώσεις ΕΣΠΑ

 

 

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2023  adobe reader icon
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS  msword
Υπεύθυνη Δήλωση  msword


2η Ενδιάμεση Έκθεση Υλοποιήσης Πράξης Σύλλογος ΣΟΣ  msword

Οριστικά αποτελέσματα προκύρηξης  της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 adobe reader icon  

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 msword  

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2022  msword
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS  msword
Υπεύθυνη Δήλωση  msword

Οριστικά αποτελέσματα προκύρηξης  της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 adobe reader icon  

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 adobe reader icon  

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις στο ΚΔΗΦ-πρόγραμμα ΕΣΠΑ   msword  

Οριστικά αποτελέσματα προκύρηξης  της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 msword  

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2021  msword
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS  msword
Υπεύθυνη Δήλωση  msword

Προσωρινά αποτελέσματα προκύρηξης  της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 msword  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2021  msword
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS  msword
Υπεύθυνη Δήλωση  msword

Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων πατήστε στο εικονίδιο adobe reader icon 

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 adobe reader icon  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2020  msword
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS  msword
Υπεύθυνη Δήλωση  msword


Για προβολή πατήστε το εικονίδιο adobe reader icon
Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων πατήστε στο εικονίδιο adobe reader icon 
Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002120 adobe reader icon

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2018  msword
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS  msword
Υπεύθυνη Δήλωση  msword

Για τον οριστικό πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων πατήστε στο εικονίδιο msword 

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων της πράξης με τίτλο "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ" , με κωδικό MIS 5002121 adobe reader icon


Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS 2017 msword 
Αίτηση ωφελούμενων ΕΣΠΑ Κέντρου Αυτισμού SOS msword
Υπεύθυνη Δήλωση msword 

 

newlogo1