Φυσική Αγωγή

Προσαρμοσμένη φυσική αγωγή είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία, μέσω της άσκησης, σε συνθήκες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις τους.

Σκοπός της είναι η  ανάπτυξη και η βελτίωση των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων των βασικών κινητικών δεξιοτήτων.

Στη μονάδα μας πραγματοποιούνται προγράμματα προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής και ψυχοκινητικής αγωγής από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και περιλαμβάνουν ποικιλία δραστηριοτήτων, ασκήσεων και παιχνιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

newlogo1