Παιδαγωγικό

Το ειδικό παιδαγωγικό του Kέντρου Αυτισμού SOS έχει ως στόχο την εξειδικευμένη βοήθεια ατόμων που πάσχουν από Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) και νοητική υστέρηση. Βασικό μέλημα είναι η αξιολόγηση

του κάθε ατόμου

ώστε να βγει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων σε όλους τους τομείς της μάθησης.

Παράλληλα μπαίνουν στόχοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι οι οποίοι προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και αξιολογούνται συνεχώς.


Θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο κέντρο SOS


ABA ( Applied Behavior Analysis)
PECS (Picture Exchange Communication System)
TEACCH
Ομαδικά προγράμματα

newlogo1