Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η ειδικότητα υγείας η οποία μέσω του «έργου» στοχεύει:
•    Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτητοποίησης του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της ζωής του

•    Στην προσαρμογή του ατόμου στο

περιβάλλον

•    Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του

Ο όρος «έργο» αφορά σε κάθε σκόπιμη δραστηριότητα, δηλαδή σε στοχο – κατευθυνόμενες δραστηριότητες οι οποίες θα αναπτύξουν, θα βελτιώσουν ή θα αποκαταστήσουν τις δεξιότητες του ατόμου με στόχο να βελτιωθεί στο μέγιστο δυνατό η λειτουργικότητά του.

Για ένα άτομο με αυτισμό, η έμφαση του προγράμματος εργοθεραπείας καθορίζεται ανάλογα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ατόμου αυτού, που θα προκύψουν από την αξιολόγηση. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τις δεξιότητες για την - όσο το δυνατόν περισσότερο - λειτουργική και ανεξάρτητη διαβίωση του.

Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων, δυσκολιών αλλά και ενδιαφερόντων των ατόμων γίνεται μέσα από:
* Δομημένη παρατήρηση / κλινικές παρατηρήσεις
* Μη δομημένη παρατήρηση / ελεύθερη παρατήρηση
* Σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες
* Ερωτηματολόγια

Μόλις ο Εργοθεραπευτής συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την απόδοση έργου του ατόμου, αιτιολογεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τον αντίκτυπο τους στην λειτουργικότητα του.

Η Εργοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να συνδυάσει μια μεγάλη ποικιλία στρατηγικών. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης / ανεξαρτησίας:
•    εκπαίδευση  στην χρήση τουαλέτας
•    ένδυση / απόδυση
•    σίτιση
•    προσωπική υγιεινή
•    περιποίηση εαυτού

Ανάπτυξη λεπτών και αδρών κινητικών δεξιοτήτων / επιδεξιότητας:
•    μονόπλευρος / αμφίπλευρος συντονισμός
•    οπτικοκινητικός συντονισμός
•    κινητικός σχεδιασμός
•    χειρισμός εργαλείων και αντικειμένων καθημερινής χρήσης


Ανάπτυξη γνωστικών / αντιληπτικών δεξιοτήτων:
•    έναρξη / λήξη δραστηριότητας
•     συγκέντρωση προσοχής
•     προσανατολισμός στον χώρο και τον χρόνο
•     αναγνώριση  / ταύτιση χρωμάτων, σχημάτων, αντικειμένων
•     σωματογνωσία
•     κατανόηση / εκτέλεση εντολών
 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αισθητηριακής επεξεργασίας:
•    ρύθμιση επιπέδου εγρήγορσης
•    ρύθμιση αισθητηριακής ευαισθησίας
•    ρύθμιση αισθητηριακής αναζήτησης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού:
•    ενίσχυση αλληλεπίδρασης / μοίρασμα προσοχής
•    ανάπτυξη ενδιαφερόντων
•    παιχνίδι κανόνων / συμβολικό παιχνίδι / ομαδικό παιχνίδι  

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
•    ανάπτυξη σχέσεων/κοινωνική ενσωμάτωση
•    συνεργασία
•    κατανόηση κοινωνικών κανόνων

 

newlogo1