Λογοθεραπεία

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ή διαταραχές του φάσματος του αυτισμού είναι μια ομάδα διαταραχών που τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η δυσκολία στις κοινωνικές δεξιότητες, στην επικοινωνία και

οι επαναλαμβανόμενες στερεότυπες συμπεριφορές.

Η λογοθεραπεία μπορεί επέμβει κυρίως στο πιο κοινό χαρακτηριστικό του αυτισμού, δηλαδή στην επικοινωνία. Τα άτομα με αυτισμό έχουν εξαιρετική δυσκολία στην εκμάθηση γλώσσας και κοινωνικών δεξιοτήτων και στο να σχετίζονται με άλλους ανθρώπους. Ακόμη, η γλώσσα εξελίσσεται πολύ αργά και κάποιες φορές δεν αναπτύσσεται καθόλου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που παιδιά με αυτισμό δεν μιλούν ποτέ. Βασικοί παράγοντες που ευθύνονται για αυτό είναι η σοβαρότητα του αυτισμού, το νοητικό δυναμικό του παιδιού και η ειδική γλωσσική διαταραχή.


Καμία μέθοδος θεραπείας δεν έχει βρεθεί που να βελτιώνει επιτυχώς την επικοινωνία σε όλα τα άτομα με αυτισμό. Κάθε απόπειρα θεραπείας πρέπει να ξεκινήσει με αξιολόγηση των ατομικών ικανοτήτων ομιλίας του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό, γλωσσικό επίπεδο, τα ενδιαφέροντα του και να στηρίζεται σε κατεκτημένες δεξιότητες. Ένα παιδί με αυτισμό δεν πρέπει να μάθει απλώς να μιλάει αλλά και να μάθει να χρησιμοποιεί την γλώσσα κοινωνικά για να επικοινωνήσει. Προτεραιότητα έχει λοιπόν, η εκπαίδευση στην ολιστική επικοινωνία και όχι στην μόνο στην ομιλία.


Για κάθε έφηβο ή ενήλικα δημιουργείται  ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας, της φαντασίας, της αδυναμίας στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και καθημερινών καταστάσεων καθώς και την ανάπτυξη άλλων ατομικών δεξιοτήτων.

newlogo1