Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του φορέα μας με τίτλο πράξης: «Λειτουργία 4 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 5 ατόμων έκαστη στο Δήμο Αχαρνών Θέση Λεκάνες «ΕΣΤΙΑ Α», «ΕΣΤΙΑ Β»,  «ΕΣΤΙΑ Γ», «ΕΣΤΙΑ Δ» λειτουργούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών ‘’S.O.S”.
      Οι Σ.Υ.Δ μας στεγάζονται σε σύγχρονες και άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις στους Θρακομακεδόνες, πλήρως ενταγμένες στον οικοδομικό ιστό της περιοχής και εξυπηρετείται δε άμεσα και από την Αστική και από την Δημοτική συγκοινωνία. Βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλ.  από την έξοδο 8 της Αττικής Οδού.
      Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση και θέτουν ως βασικούς στόχους: το σεβασμό της προσωπικότητας κάθε ατόμου και του πρωταρχικού του δικαιώματος για ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον, την αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με αυτισμό ή νοητική υστέρηση και στην υποστήριξη της αυτονομίας τους και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Οι υπηρεσίες των ΣΥΔ προς τους εκπαιδευόμενους περιλαμβάνουν:

παιδαγωγικό

λογοθεραπεία

νέες τεχνολογίες

εργοθεραπεία

φυσικοθεραπεία

φυσική αγωγή

visual id ESPA